Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
top of page

Diagnoser

Her kan du læse om de mest udbredte diagnoser og hvordan vi er i stand til at hjælpe børn med at koncentrer sig i skolen 

ADHD

ADHD er forkortelsen for det engelske ” Attention deficit hyperactivity disorder” og som navnet antyder, omhandler diagnosen i høj grad koncentration med hyperaktivitet som følge virkning. Diagnosen er et af de mest almindelige i Danmark og det anslås, at 4,5% af børn og unge mellem 10 og 25 har diagnosen ADHD.

Mennesker med diagnosen befinder sig på et spektrum det vil sige, at symptomerne er forskellige fra person til person og diagnosen kan derfor være rigtig svært at generalisere.

"ADHD er en impuls- og opmærksomhedsforstyrrelse. Foruden opmærksomhedsproblemer er hyperaktivitet og impulsiv adfærd karakteristisk. Nogle med ADHD har svært ved at holde fokus og har en rastløs eller uhæmmet adfærd. Andre er meget stille og sidder mest og dagdrømmer. "1

De 3 mest hyppige symptomer for ADHD er

 • Opmærksomhedsforstyrrelse

 • Hyperaktivitet

 • Impulsivitet.

 

Man behøver dog ikke at have alle 3 symptomer for at have diagnosen og graden af de pågældende symptomer kan, som nævnt, variere meget fra person til person.

Vanskeligheder ved at have ADHD

"Mennesker med ADHD har primært svært ved at koncentrere sig, skabe overblik og struktur og ved at planlægge og gennemføre aktiviteter.

Det kan bl.a. være svært at sidde stille, at vente på tur, at følge de sociale spilleregler, at fuldføre sine opgaver, huske aftaler og styre sine følelser.

Disse vanskeligheder kan give personer med ADHD problemer på mange områder i livet; i skolen, under uddannelse, på job, og i forhold til familier, partner og venner. Det kan være svært at få en almindelig dagligdag til at fungere."2

Livet med ADHD

Nogle lever et helt almindeligt liv med ADHD hvorimod andre har brug for mere støtte og hjælp til at takle en hverdag med ADHD. Det kan f.eks. afhænge af sværhedsgraden af diagnosen og hvilke symptomer den enkelte oplever.

Vil du læse mere om ADHD, behandlinger, støttemuligheder? Så kan vi anbefale at du læser mere på psykiatrifondens hjemmeside →

Hvad er...?

ADD

ADHD er måske den mest kendte diagnose i Danmark, men ADD er oftest overset af den mere velkendte diagnose ADHD.

ADHD er ofte forbundet med hyperaktiv adfærd og koncentrationsbesvær.

Symptomer

ADD kan dog være svære at se fordi hyperaktiviteten fra ADHD er fraværende. Det skal siges at ADD er en bestemt type for ADHD, hvor kernesymptomet er overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden.

"Har man ADD, er ens opgaveløsning typisk kendetegnet ved kortvarig koncentration, hyppigt skiftende fokus og tendens til let at blive distraheret af både egne tanker og af ydre stimuli. Det tager lang tid at automatisere handlinger, og derfor bliver aktiviteter, der foretages dagligt, ikke så nemt til rutiner, som for andre mennesker. Mange har samtidig en ringe tidsfornemmelse." 3

 

Vanskeligheder ved at have ADD

ADD er mindre udbredt og mindre set fordi der generelt er færre synlige symptomer ud af til. Helt konkret er børn med ADD typisk ikke er nær så udafreagerende som et barn med ADHD ville være, det vil sige at de selvsamme koncentrations og sansemessige problematikker stadig finder sted hos barnet, men at de ikke beynder at vise tegn på deres koncentrations mangel udad til.

Livet med ADD.

Livet med ADD

Nogle lever et helt almindeligt liv med ADD hvorimod andre har brug for mere støtte og hjælp til at takle en hverdag med ADD. Det kan f.eks. afhænge af sværhedsgraden af diagnosen og hvilke symptomer den enkelte oplever.

Vil du læse mere om ADD og dets vanskeligheder? Så kan vi anbefale at du læser mere på ADHD foreningens hjemmeside 

ASD

ASD er forkortelsen for det engelske ” Autism spectrum disorder” som er en diagnose der dækker over en bredere målgruppe, men fælles trækkende er udfordringer med -

i større eller mindre grad:

 • At indgå i sociale sammenhænge

 • Kommunikation

 • Stereotype gentagelsesprægede interesser og/eller adfærd

"Autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, kendetegnet ved en anderledes og ofte forsinket udvikling, på områderne socialt samspil, kommunikation og gentagelsespræget adfærd."4

Autisme opdages ofte i barnets tidlige leveår hvor der i større eller mindre omfang er tegn på en anderledes social adfærd. Det anslås at ca. 1% af en børneårgang har autisme.

Støtte og tidlig indsats kan bidrage til en hurtigere udvikling hos barnet og give en bedre forudsætning for at styrke barnets sociale, motoriske og kognitive udvikling.

Mulige tegn på ASD

 • Barnet undviger øjenkontakt

 • Barnets motoriske udvikling er ikke alderssvarende

 • Barnet har mange humørsvingninger og græder ofte

 • Barnets gråd er svær at afkode, og det kan være vanskeligt at trøste barnet

 • Barnet responderer ikke på eget navn, selvom det aldersmæssigt er forventeligt

 • Barnet har sværere ved at spise

 • Barnet sover dårligt med flere opvågninger om natten

 • Barnet udviser mindre psykisk varme og bryder sig ikke om nær fysisk kontakt

 • Barnet er mere interesseret i legetøj frem for menneskelig kontakt

 • Barnet er mindre tilbøjeligt til at dele oplevelser med andre

 • Der kan være stor forskel på graden og antallet af tegn hos det enkelte barn. 5

Livet med ASD:

Nogle lever et helt almindeligt liv med ASD hvorimod andre har brug for mere støtte og hjælp til at takle en hverdag med ADHD. Det kan f.eks. afhænge af sværhedsgraden af diagnosen og hvilke symptomer den enkelte oplever.

Vil du læse mere om ASD, behandlinger, støttemuligheder? Så kan vi anbefale at du læser mere på sundhed.dk →

APD

APD er forkortelsen for det engelske ”Auditory processing disorder” Som betyder, at man har svært ved at behandle lyd. Helt konkret har hjernen svært ved at fortolke de ord, der bliver sagt og forstår måske noget andet end det, Der er ment. Børn med APD kan både have nedsat hørelse eller høre helt normalt.

Mennesker med APD er i svingende grad ikke i stand til at lokalisere og afkode lydindtryk, De har også i høj grad utroligt svært ved at skille lydkilder fra hinanden. Så helt konkret kan børn med APD have svært ved at forstå, hvad der bliver sagt og kan have svært ved at fokusere på en enkelt lydkilde hvis andre lydkilder er til stede.Dette ses bedst i klasselokalet, hvor barnet har utroligt svært ved at høre og behandle, lærerens stemme i blandt andet støj. Børn med APD har derfor rigtig svært ved at forstå de opgaver, der bliver uddelt i klassen, Og bliver tit overstimuleret af al den støj, omkring dem, da alt støjen kommer ind på samme tid, og deres diagnose forhindre dem i at sorterer og behandle lyden.

De mest hyppige symptomer for APD er

 • Indtryk af nedsat hørelse hos barnet

 • Problemer med at høre ibladt baggrundsstøj

 • Problemer med at lokaliserer hvor lyden kommer fra

Der kan være stor forskel på graden og antallet af tegn hos det enkelte barn.6

Livet med APD

Nogle lever et helt almindeligt liv med APD hvorimod andre har brug for mere støtte og hjælp til at takle en hverdag med ADHD. Det kan f.eks. afhænge af sværhedsgraden af diagnosen og hvilke symptomer den enkelte oplever.

Vil du læse mere om ASD, behandlinger, støttemuligheder? Så kan vi anbefale at du læser mere på PRI’s hjemmeside →

Skal vi hjælpe dit barn?

Hvis Bubblessystemet lyder som noget dit barn kunne have gavn af så kan du henvende dig til os her →

Så vil vi gøre alt vi kan for at hjælpe dit barn!

Ligheder og muligheder

Tilfælles for mange af de velkendte diagnoser er, at barnet oftes på en eller anden måde bliver påvirket negativt af for mange sanseindtryk, det gælder mange af de 6 sanser men primært hørelsen står for skud. Korelationen imellem støjniveu og kocentrationsevne er unægtelig og det gør sig i sær gældende hos børn der har svært med at håndterer eller behandle støj på grund af sin diagnose .

Hvordan hjælper vi?

Vi hedder Bubbles, vi hjælper børn med opmærksomhedsforstyrrelser i hele Danmark med at forbedre indlæringen i skolen. Vi har udviklet konceptet ”læringsboblen” som er et teknologisk samtale system, som reducerer støj i klassen, det vil sige at eleven effektivt bliver sat ind  i sin egen støjfri læringsboble”, Bubbles systemet har vundet international anerkendelse og hjælper med at reducere stimuli og sanseindtryk ved hjælp af moderne aktiv støjreduceringsteknologi. Systemet indkluder en lærer mikrofon der sikre at eleven dermed kan fokusere på lærerens undervisningen samtidigt med at han/hun sidder i sin støjfri boble.

bottom of page