Vi har brugere på systemet helt ned til 1. klasse. Systemet er let og intuitivt og kræver derfor ikke meget af eleven. 

Bubbles systemet kræver lærerens og skolens samtykke for at kunne bruges i undervisningen og derfor er det mest hensigtsmæssigt, at systemet kun sælges til skolen.

 

For at få systemet ud til skolen kan du som forældre snakke med skolen om Bubbles eller henvende dig til vores systemekspert Nicklas på nick@bubbles.dk

Bubbles bliver allerede nu også brugt af børn med autisme, ADD og generel koncentrationsbesvær. De har alle gavn af en hverdag med færre sanseindtryk og mere koncentreret undervisning.

Vi tilbyder en gratis demonstration som indebærer, at vi kommer ud på skolen for at sætte systemet op, så både lærere og elever kan prøve systemet. Vi vil gerne hjælpe dig i gang med at få planlagt en demonstration med skolen. Kontakt Nicklas på nick@bubbles.dk