3 -4% af danske skolebørn lider af AD(H)D.

50% af danske elever med ADHD består ikke både dansk og matematik ved folkeskolens afgangs-eksamener.

63,7% af de 25-årige med ADHD har ikke fuldført en ungdomsuddannelse.

Børn med ADHD, ADD eller generel koncentrationsbesvær er som regel særligt sensitive overfor støj. En række undersøgelser viser, at støj og larm er den mest udbredte årsag til koncentrationstab.


​Bubbles er en brugervenlig teknologi, der hjælper eleven med at sortere i klassens sanseindtryk.