Har Bubbles haft den ønskede effekt i dag?

Fint

Godt

Fantastisk

Mindre godt

Dårligt