Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
top of page

Fokus på læring, ikke på støjen.

Vi dæmper klassens støj, og skaber en lydtæt læringsboble i klasselokalet.

Som set på ADHD-foreningen

Verdensmestre
i Entreprenørskab

I 2021 vandt Bubbles "De La Vega" prisen som kulmination af deltagelsen i verdens største entreprenørskabskonkurrence for ungdomsuddannelser.

Glade brugere, hele vejen rundt

Viceskoleleder

Herning kommune

Vi har på vores skole et samarbejde med Bubbles. Vi har fra første møde følt os godt og professionelt behandlet. Ved opstartsmødet blev vores lærere grundigt introduceret til systemet, hvorefter lærere og Bubbles-medarbejdere testede systemet i praksis på klassen.
Siden mødet har Bubbles fungeret upåklageligt. Vi er derfor meget glade for samarbejdet, da det har en positiv effekt for den enkelte elev og læringsrummet generelt.

Forælder

Aalborg Kommune

Bubbles giver min datter fred, ro til at kunne fokusere, og overskud til at kunne indgå langt mere i familien efter skole. Som mor til et barn der bruger Bubbles og som tidligere formand for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland, må jeg bare sige at jeg er imponeret og så glad indeni for dette system. Jeg ønsker at alle der f.eks. har sansemæssige udfordringer og koncentrationsbesvær får lov at få Bubbles, det gør virkelig en forskel.

Lærer

Med Bubbles bliver det en 1 til 1 undervisning men i plenum. Ved at have det her system på, så oplever vi, at eleven bliver fuldstændig afskåret fra forstyrrelser og simpelthen bare kan fokuserer på den opgave eller den gennemgang foregåri klassen. Vi oplever også, at alle de spørgsmål han plejer at have er forsvundet, fordi han netop forstår, hvad opgaven går ud på.

Lærer

Jeg oplevede en stor effekt med Bubbles. Eleven blev mere rolig og stille i timerne, og han havde mere fokus på de spørgsmål der blev stillet. Helt generelt er han mere “på” og mere koncentreret i den undervisning, vi har. Via Bubblessystemet kan man helt klart se, at eleven bliver mere opmærksom på det, som er kernen i undervisningen. Det vil sige selve opgaven, så han ikke bruger alt sin energi og kræfter på alt det som sker udenfor undervisningen.

Lærer

For mine elever er fordelen ved Bubbles er, at man ikke ekskluderer eleverne på samme måde, som hvis man satte dem ind i sin egen “boks”. De har større mulighed for at føle sig en del af klassen ved at sidde i sin egen lydtætte  “bobbel” og koncentrerer sig om det faglige frem for, hvad alle kammeraterne laver i undervisningen.

Inklusionskoordinator

Hvidovre Kommune

Bubbles har givet vores elever FOKUS på relevant info fra læreren, RO til indlæring, og ikke mindst en øget SELVTILFREDSHED, da de pludselig oplever at kunne MESTRE en klasseundervisning. Bubbles er et inkluderende værktøj.  Vores samarbejde med Nicklas og Christian fra Bubbles kan kort sagt beskrives som enestående. To inspirerende og arbejdsomme gutter, med et fantastisk produkt. De er altid parate ved telefonen med support og forslag. De største anbefalinger herfra

Bubbles i LØVENS HULE!

Har du fulgt med på DR1? Vi er nemlig exceptionelt stolte over at udvide ejerstablen med ingen mindre end Louise Herping Ellegaard, den brilliante kvinde bag læringsplatformen Clio. Yderligere har vi allieret os med hele Danmarks tidligere uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers! 🦁

Læs mere om tæmningen af løverne på:

"Bubbles giver min datter fred og ro til at kunne fokusere ... det gør virkelig en forskel."

“...eleven bliver fuldstændig afskåret fra forstyrrelser og kan simpelthen bare fokusere på den opgave eller den gennemgang der foregår i klassen…”

Hvad er Bubbles?

Hvorfor bruge?

Hvordan fungerer?

Bubbles-systemet er et hjælpemiddel til børn med ADHD, ADD, autisme og generel koncentrationsbesvær, som giver eleven evnen tilbage til at kunne fokuserer og koncentrer sig i klasseundervisningen. Systemet kan rumme op til 6 elever i samme klasse. Eleven får et par støjreducerende hovedtelefoner, mens læreren får en lille mikrofon på øret. Herimellem vil der oprettes en lydtæt læringsboble for eleven, hvilket sikrer et øget fokus på den undervisning der formidles.

Yderligere er læreren udstyret med en systemenhed, hvor man med ét klik på en touchskærm er i stand til at vælge, hvilke elever der skal have den direkte kommunikation i sin personlige Bubble. Tilsvarende kan der vælges, hvem skal have den komplette arbejdsro. Systemet integreres transparent med undervisningen, da læreren skal undervise som normalt, men nu ved at barnet med hovedtelefonen kan fokusere på hvad læreren siger, og udelukkende hvad læreren siger. 

Eleven skærmes for overflødig støj i klassen, og i stedet øges koncentrationen over en hel skoledag.

Hvad Bubbles gør for jeres 
lærer og elever

Ved at sortere alle overflødige sanseindtryk fra, sikre Bubbles, at eleven har de bedste muligheder
for, at koncentrere sig og holde fokus på læreren i undervisningen.

Fokus

Ved at blive skærmet fra udefrakommende sanseindtryk, vil elev der bruger Bubbles i mindre grad
blive overstimuleret. I stedet vil barnet opleve mere overskud til bla. sociale- og familiære aktiviteter i
frikvarterer og efter skole.

Trivsel

Bubbles-systemet er et problemløsende samspil mellem lærer og elev. Grundet elevens lydtætte
læringsboble med direkte forbindelse til læreren, forbedres elevens auditive skelneevne, og støjen
sorteres nu fra. På den måde kan læreren højne elevens engagement, ved at filtrere støjen fra og
skabe et øget fokus på undervisningen.

Engagement

Elever der bruger Bubbles er mere tilbøjelige til ikke at forstyrre andre elever, da de i mindre grad bliver overstimuleret og udadreagerende. På den måde bidrager Bubbles som et adfærdsregulerende hjælpemiddel, der kommer overstimuleringen i forkøbet.

Rolighed

Bubbles hjælper eleven til at blive mere faglig kvalificeret, da fokus og forståelse på opgaver og beskeder forbedres. Med Bubbles-systemet er det som at give en 1 til 1 undervisning, men i plenum, hvilket betyder, at den enkelte elev kan frigive flere ressourcer i form af støttelærer.

Ressourcer

Bubbles hjælper børn til at komme i bedre balance både i skolen, men også derhjemme, eftersom en lang skoledag nu er mere overskuelig at komme igennem.

Balance

Spørgsmål du måske sidder med

Klik på spørgsmålet nedenfor for at få svar på dine spørgsmål

Bubblesystemet beskrives af brugere som værende et let- og fleksibelt hjælpemiddel, hvis funktion kan supplere med at skabe den ideelle klassedynamik for en optimal- og udbytterig undervisning.

Ønsker skolen at undersøge, om Bubblessystemet kan være det rette værktøj, tilbydes en gratis og uforpligtende demonstration af systemet. Dette kan både arrangeres i den fysiske undervisningen med lærer og elever, men også som en inspirationdialog med ledelsen. For nærmere information, se “kontakt os” (henvisning).

En af de vigtigste funktioner for Bubblessystemet er, at det skal være let anvendeligt og ikke bryde lærerens vante undervisningsmetode. Derfor vil du som underviser opleve, at Bubblessystemet følger dig upåagtet igennem hele undervisningen. Det vil sige, at du med ro i maven kan undervise, som du har været vant til. Blot med den forskel, at du bærer en lille mikrofon på øret som sikrer, at dine tilknyttede Bubbles-elever kan høre dig klart og tydeligt.

Bubbles hjælper dine elever med at få den nødvendige ro, så de kan fokusere på undervisningen. Ved at skærme eleven fra overflødige sanseindtryk, rettes fokus mod lærerens stemme, og skaber de bedst mulige rammer for læring. (sikrer eleven mulighed for faglig fremgang/en mere udbytterig skoledag/får mere ud af at komme i skole/en skoledag uden overstimuli)

Bubblessystemet er et specialudviklet system i klassen til børn med diagnoser, heriblandt ADHD, ADD, Autisme, men også for de børn med generel koncentrationsbesvær.

Eleven får et par støjreducerende hovedtelefoner mens læreren får en lille mikrofon på øret. Det vil sige, at du som lærer fortsat formidler undervisningen på den måde, som du er vant til, men med den fordel, at eleven nu udelukkende kan høre lærerens stemme i sine hovedtelefoner. Derved skærmes eleven fra klassens overflødige støj, der kan være det “triggende” element.

Hvis man som Bubblesbruger har behov for at høre klassedialogen, men fortsat gerne vil beholde sine hovedtelefoner på, har man mulighed for at trykke på en knap på hovedtelefonen, som slukker støjreduktionen. På den måde kan man høre sine klassekammeraters svar, deltage på lige fod med de andre i klassedialogen og fortsat høre sin lærers stemme forhøjet i hovedtelefonen. Efterfølgende trykker eleven på den samme knap, og er igen skærmet for støjen.

Vi beskytter din data!

Cvr. Nr.: 43269305

Birk Centerpark 40
7400 Herning, Danmark

Copyright © 2023 Bubbles ApS. Alle rettigheder forbeholdes.

 KONCENTRERET OG UFORSTYRRET UNDERVISNING   -  GRATIS DEMO OG INTRODUKTIONSKURSUS   -   FULD TEKNISK SUPPORT

bottom of page