KONCENTRERET OG UFORSTYRRET UNDERVISNING - GRATIS DEMO OG INTRODUKTIONSKURUS - FULD TEKNISK SUPPORT

Bubbles Company Logo
Hero section art

Fokus på læring, ikke på støjen.

Vi dæmper klassens støj, og skaber en lydtæt læringsboble i klasselokalet.

Stolt omtalt i

Klik på et logo for at læse mere

Glade brugere, hele vejen rundt

Læs udtalelserne om Bubbles systemet fra synspunkter fra alle vinkler

Vi har på vores skole et samarbejde med Bubbles. Vi har fra første møde følt os godt og professionelt behandlet. Ved opstartsmødet blev vores lærere grundigt introduceret til systemet, hvorefter lærere og Bubbles-medarbejdere testede systemet i praksis på klassen. Siden mødet har Bubbles fungeret upåklageligt. Vi er derfor meget glade for samarbejdet, da det har en positiv effekt for den enkelte elev og læringsrummet generelt.

avatar1 art

Viceskoleleder

Herning kommune

Bubbles har givet vores elever FOKUS på relevant info fra læreren, RO til indlæring, og ikke mindst en øget SELVTILFREDSHED, da de pludselig oplever at kunne MESTRE en klasseundervisning. Bubbles er et inkluderende værktøj. Vores samarbejde med Nicklas og Christian fra Bubbles kan kort sagt beskrives som enestående. To inspirerende og arbejdsomme gutter, med et fantastisk produkt. De er altid parate ved telefonen med support og forslag. De største anbefalinger herfra

avatar2 art

Inklusionskoordinator

Hvidovre kommune

Bubbles giver min datter fred, ro til at kunne fokusere, og overskud til at kunne indgå langt mere i familien efter skole. Som mor til et barn der bruger Bubbles og som tidligere formand for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland, må jeg bare sige at jeg er imponeret og så glad indeni for dette system. Jeg ønsker at alle der f.eks. har sansemæssige udfordringer og koncentrationsbesvær får lov at få Bubbles, det gør virkelig en forskel.

avatar3 art

Forælder

Aalborg Kommune

Med Bubbles bliver det en 1 til 1 undervisning men i plenum. Ved at have det her system på, så oplever vi, at eleven bliver fuldstændig afskåret fra forstyrrelser og simpelthen bare kan fokuserer på den opgave eller den gennemgang foregåri klassen. Vi oplever også, at alle de spørgsmål han plejer at have er forsvundet, fordi han netop forstår, hvad opgaven går ud på.

avatar4 art

Lærer

Anonym kommune

Jeg oplevede en stor effekt med Bubbles. Eleven blev mere rolig og stille i timerne, og han havde mere fokus på de spørgsmål der blev stillet. Helt generelt er han mere “på” og mere koncentreret i den undervisning, vi har. Via Bubblessystemet kan man helt klart se, at eleven bliver mere opmærksom på det, som er kernen i undervisningen. Det vil sige selve opgaven, så han ikke bruger alt sin energi og kræfter på alt det som sker udenfor undervisningen.

avatar5 art

Lærer

Anonym kommune

For mine elever er fordelen ved Bubbles er, at man ikke ekskluderer eleverne på samme måde, som hvis man satte dem ind i sin egen “boks”. De har større mulighed for at føle sig en del af klassen ved at sidde i sin egen lydtætte “bobbel” og koncentrerer sig om det faglige frem for, hvad alle kammeraterne laver i undervisningen.

avatar6 art

Lærer

Anonym kommune

Hvorfor Bubbles?

Med Bubbles systemet oplever man...

Fokus

Ved at sortere alle overflødige sanseindtryk fra sikrer Bubbles, at eleven har de bedste muligheder for at koncentrere sig og holde fokus på læreren i undervisningen.

Trivsel

Ved at blive skærmet fra udefrakommende sanseindtryk, vil en elev, der bruger Bubbles, i mindre grad blive overstimuleret, uden gå på kompromis med deltagelse i fællesskabet. Barnet vil derfor ofte opleve mere overskud i frikvarterer og til at deltage i sociale- og familiære aktiviteter i efter skoletid.

Balance

Bubbles hjælper børn til at komme i bedre balance både i skolen, men også derhjemme, eftersom en lang skoledag nu er mere overskuelig at komme igennem.

Ressourcer

Bubbles hjælper eleven til at blive mere faglig kvalificeret, da fokus på og forståelse af opgaver og beskeder forbedres. Med Bubbles-systemet er det som at give en 1 til 1 undervisning, men i plenum, hvilket betyder, at denne hjælp til den enkelte elev kan frigive flere ressourcer i form af fx støttelærertimer.

Ro

Elever, der bruger Bubbles, oplever en mere rolig skoledag og vil derfor være mere tilbøjelige til ikke at forstyrre andre elever, da de i mindre grad bliver overstimuleret og udadreagerende. På den måde bidrager Bubbles også som et adfærdsregulerende hjælpemiddel ved at komme overstimuleringen i forkøbet.

Engagement

Bubbles-systemet understøtter et problemløsende samspil mellem lærer og elev. Grundet elevens lydtætte læringsboble med direkte forbindelse til læreren, forbedres elevens auditive skelneevne. På den måde kan læreren højne elevens engagement, ved at filtrere støjen fra og derved skabe et øget fokus på undervisningen.

Ofte stillede spørgsmål

Klik på et spørgsmål nedenfor for at se svaret, eller kontakt os for andre

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Du er mere end velkommen til at skrive til os!

Bubbles Company Logo

Cvr. Nr.: 43269305

Birk centerpark 40 7400 Herning, Danmark

Spørgsmål?

Vi sidder altid klar til at svare på dine spørgsmål og lytte til din feedback!

Udviklet med af Bubbles

© 2023. Alle rettigheder forbeholdes